We Calculate

 

-reken op ons-

Projectcalculatie tegen de scherpste prijs, doeltreffend en resultaatgericht door onze unieke calculatiesoftware en professionele, ervaren calculatoren.

Projectbegrotingen

Voor elk project een uniek calculatietraject!

Schaduwbegrotingen

Uniek, exact en snel, met We calculate komt u er wel!

EMVI - plannen

Voor elk project een rendementvol plan!

Het belang van projectcalculatie

Bedrijven maken veel kosten voor het aannemen van werk. Vaak worden projecten uitgerekend in de avond na het dagelijkse werk. Maar een goede calculatie hoort bij een gezond bedrijf. Het maakt geen verschil of je nu een concern bent, of nog steeds met jouw team mee werkt en in de avond nog een werk uit zit te rekenen.

Wij bieden een volledige calculatiebegroting aan in uw stijl. Onze ervaren calculatoren werken uw aanvraag uit op elk vakgebied.

Ook het maken van begrotingen om uw eigen begroting te spiegelen is mogelijk. U ziet hierdoor of uw tarieven nog mee kunnen, of om een project op twee manieren te benaderen. Wij werken dan afzonderlijk van uw calculator een “schaduw” begroting uit.

 

Onze vakgebieden

Wij zijn gespecialiseerd in civiele- en GWW werken:

 • Maaiveld inrichting
 • Verhardingen
 • Groenvoorzieningen

Onder het maaiveld zijn wij bekend met o.a:

 • Riolering, afwatering enz.
 • Bemalingen
 • Infiltratievoorzieningen
 • WKO installaties

Uitgebreide kennis van civiele (kunst) werken:

 • (Spoor) viaducten en bruggen
 • Onderdoorgangen voor zowel langzaam als snelverkeer
 • Kademuren
 • Bouwkuipen en verschillende funderingssystemen.

Voor sloopwerken o.a. de volgende opties:

 • Totaalsloop
 • Renovatiesloop
 • Amoveren
 • Bouw- en woonrijp maken

Onze kernpunten

 • Onze engineers denken met u mee. Dit levert een gefundeerde oplossing op die op voorhand toepasbaar is.
 • Wij beschikken zelf over de benodigde software en hoeven daardoor niet direct in uw digitale bedrijfsomgeving opgenomen te worden. Ons systeem is zo ingericht dat offerte aanvragen en een eerste screening van het contract snel gemaakt zijn.
 • Zodra wij uw aanvraag binnen hebben zullen wij deze voor u gaan uitwerken.
 • Voor vaste partners maken wij een eigen prijzenboek aan, hierdoor kunnen wij sneller (lees goedkoper) werken.
 • Indien een EMVI-plan onderdeel uit maakt van de aanbieding of aanbesteding, dan kunnen wij dit ook verzorgen. Wij maken al uw stukken gereed. U neemt deel aan de terugkoppeling die wij geven. En u blijft de persoon aan het stuur!
 • Van tevoren wordt er een inschatting gemaakt wat de kosten gaan worden, deze worden bij een langlopend traject (twee) wekelijks besproken. Er bestaat tevens de mogelijkheid om hier een vaste prijs voor af te spreken.
 • Het grote voordeel van werken met ons, is ons netwerk. We werken met een diversiteit aan bedrijven. Te denken valt hier aan sloop-, civiele-, en grond- weg- en waterbouwbedrijven. Zodoende blijven we op de hoogte van de laatste nieuwtjes en blijven we leren van elkaar. Ook het koppelen van een passende partner kan via ons, u kunt dan de lasten van het begroten delen.
 • Het scheelt het u uren aan kostbare tijd die u aan andere zaken kunt besteden.

Onze werkwijze in het kort

U neemt contact met ons op.

Wij plannen samen een intake om kennis te maken, en om later makkelijker informatie uit te wisselen.

U levert de stukken aan die beschikbaar zijn om een project uit te rekenen. Het maakt hierin niet uit onder welke contractvorm dit valt.

De vragen die wij willen stellen, sturen wij u toe. U verstuurt ze zodat uw identiteit gehandhaafd blijft als inschrijver.
Er zijn aanbestedingstrajecten, die vereisen dat er regelmatig met elkaar overlegd wordt. Hier wordt in overleg met u maatwerk geleverd.

Wij gaan de uitvragen doen voor offertes van leveranciers

(Vaste} leveranciers zijn al in de intake besproken en wij stellen op basis van de door u aangeleverde eigen tarieven een begroting op.

We verwerken de nota’s en stellen een eventueel EMVI-plan op

 Wij beschikken over een vakkundig  EMVI-schrijver die uw plan opstelt. Dit kunnen ook delen van het plan zijn om input aan te leveren voor het uitvoeringsdeel van het EMVI- plan zoals o.a. hinderbeleving, duurzame uitvoering, processen en  samenwerking.

Procesresultaten definitief vastleggen

Als alles klaar is nemen we alles samen met u door en maken de stukken definitief. U heeft hierbij altijd het laatste woord.

Uw voordelen

laten berekenen?